Sanační omítky

Chemické izolace vlhkého zdiva provádíme vtlačením chemické injektážní látky do předem navrtaných a pročištěných otvorů. Podle druhu zdiva volíme např. silikonové mikroemulze, silikonové krémy, polyuretanové pryskyřice, Veškeré druhy injektáží provádíme tlakovým způsobem tak, abychom v průřezu sanovaného zdiva vytvořili maximální clonu proti vzlínající zemní vlhkosti

Svislá izolace

Zajistíme vám svislé izolace vlhkého zdiva a základů objektů i vodorovné hydroizolace podlah. Díky svislé hydroizolaci zabráníme pronikání vlhkosti ze zeminy do spodní zástavby, které vzniká u objektů nacházejících se pod úrovní okolního terénu – převážně tedy sklepních prostor. Svislou izolaci provádíme odkopem zeminy a následně očištěním obnaženého obvodového zdiva.

 • Tlaková voda s pozitivním tlakem zvenčí, mírné zatížení W2-E
 • Proti netlakové vodě na stropních konstrukcích se zásypem zeminy W3-E
 • Proti stříkající vodě na soklech v těsné blízkosti terénu a pod, jakož i kapilárně vzlínající vlhkosti vodě W4-E
 • Pro utěsnění stěnových spojů u základové spáry, jakož i pracovních a tupých spojů betonových komponentů s vysokou odolností proti pronikání vody.
 • Na režné zdivo, beton, omítky, MG P II a P III, jakož i na vyčištěné staré asfaltové izolace (někdy s kontaktním můstkem).
 • Pro lepení izolačních, ochranných a drenážních desek

Oblast použití:

Stěny sklepů a základové desky obytných a komerčních budov, betonové desky a panely ,podzemní garáže ,balkony, terasy, ochozy ,sprchy, umývárny a myčky ,opěrné zdi a tarasy

Svislá izolace

Injektáž zdiva

Jednoduchost, rychlost a šetrný přístup ke stavebním konstrukcím vylučující narušení statiky domu. stačí jednostranný přístup k izolovanému zdivu. Pokud se injektáž provádí do obvodových stěn budovy nedochází k narušení interiéru budovy.

Injektáž zdiva
 • vysoká variabilita použití i v místech,kde nelze nasadit jiné technologie jako například schodiště,těžce přístupné zákoutí,výklenky apd.
 • vysoká variabilita složení zdiva s účinností použitého injektážního prostředku až 95%.
 • navržení optimálního injektážního prostředku vzhledem ke stavu a složení zdiva.
 • rychlá a jednoduchá aplikace – lze provádět za běžného chodu budovy a domu
 • injektáž vlhkého zdiva lze použít na všechny druhy stavebních materiálů
 • Pro lepení izolačních, ochranných a drenážních desek

Oblast použití:

Chemické izolace vlhkého zdiva provádíme vtlačením chemické injektážní látky do předem navrtaných a pročištěných otvorů. Podle druhu zdiva volíme např. silikonové mikroemulze, silikonové krémy, polyuretanové pryskyřice, Veškeré druhy injektáží provádíme tlakovým způsobem tak, abychom v průřezu sanovaného zdiva vytvořili maximální clonu proti vzlínající zemní vlhkosti.

Sanační omítky

Extrémně vodonepropustná (voděodolná) suchá omítková směs, která vytváří po aplikaci vodonepropustnou (voděodolnou) vrstvu, ale zároveň zůstává páro propustná s vysoušecím efektem. Speciální přísada zabezpečuje výjimečné vlastnosti produktu. component je vyráběný výhradně z přírodních materiálů. Voděodolná a páro propustná omítka SANAČNÍ HYDROFOBNÍ OMÍTKA je dlouhodobým řešením problémů s pronikáním vody do budov. Neobsahuje žádné škodlivé anebo hořlavé látky, je přátelská k životnímu prostředí. Proto je používaná také při izolaci vodních nádrží a certifikovaná pro styk s pitnou vodou.

 • První omítka na světě, která je 100% voděodolná a zároveň páropropustná
 • Odolná vůči vodnímu tlaku 1 BAR (EN 12390-8, testovací metoda upravená z 5 BAR na 1 BAR)
 • Průnik vody 1 mm za 72 hodin pod tlakem 1 BAR
 • Současně plní funkci sanačně – renovační omítky (EN 998-1)
 • Splňuje požadavky Evropské unie na standardní omítku a sanační omítku
 • Koeficient propustnosti vodní páry (µ-hodnota) 12
 • Výborná přilnavost, minimální odpad při aplikaci
 • Síře odolná, prevenci proti krystalizaci solí
 • Možnost nanášení na mokrý povrch
 • Může se nanášet ručně anebo omítacim strojem
 • Vhodná na nadzemní a podzemní izolaci
 • Vhodná na použití z pozitivní i negativní strany
 • Netoxický produkt, použitelný v přímém styku s pitnou vodou

Oblast použití:

 • ​Na úplnou hydroizolaci sklepu, šachet a podzemních staveb od podzemních vod
 • Na rekonstrukci omítek starých budov a hydroizolaci existujících navlhnutých staveb
 • Odolává nejen vodě, ale i ledkovým solím – solným výkvětem
 • Při novostavbách na izolaci soklových častí proti podzemní vodě
 • Na hydroizolaci koupelen, sprchovacích koutů, na zabránění zatékání vody mezi patry
 • Na hydroizolaci betonových vání nadrozměrných velkostí, bazénů a sklepů
Podržezání zdiva
Přejít nahoru